Digifinans

e-Dönüşüm Hizmetleri

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-MM, e-SMM hizmetlerimiz ve kalifiye personellerimiz ile hizmet almaya hemen başlayın.

Hakkımızda

DigiFinans Nedir?

Digifinans, Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri A.Ş. markasıdır. 1998 yılında kurulan firmamızla büyük ölçekli kurumlara ERP-Kurumsal Kaynak Planlama hizmetlerini ve sistem altyapılarını sunuyoruz.

100%
Yerli
99,9%
SLA
30+
Müşteri
20M
Son Kullanıcıya Ulaşan Çözümler
Hİzmetlerİmİz

Şirketimizin Sağladıkları

 • e-Fatura Nedir?

  e-Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre oluşturulan ve içeriği Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği belirlenen bilgileri içeren elektronik ortamda hazırlanan ve iletilen bir elektronik belgedir.

  Kağıt fatura ile aynı hukuki değere sahiptir, yeni bir belge türü değildir. Amaç tek format ve standarda göre belirlenen veri aktarım protokolü ve ağ modeli aracılığı ile satıcı ve alıcı arasında hızlı mutabakat sağlayan mesajlaşma altyapısı oluşturmaktır. Daha fazla bilgi

 • e-Arşiv Fatura Nedir?

  433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile uygulamaya geçen ve elektronik faturanın bir türü olarak açıklayabileceğimiz e-Arşiv, faturanın ikinci nüshasının dijital ortamda oluşturulup saklanmasını sağlar. Gerekince yine elektronik ortamda ibraz edilen e-Arşiv'in veri formatı ile standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir.

  E-Fatura yalnızca e-Fatura mükellefleri arasında kesilip gönderilirken e-Arşiv göndericinin e-Fatura, alıcının ise matbu fatura kullanıcısı olması durumunda kullanılır. Yani sadece e-Fatura kullanıcılarına e-Fatura kesilip gönderilebilir. E-Fatura kullanıcısı olmayan kişi ve firmalara matbu fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenir. E-Arşiv kullanıcısı olabilmek için öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmak gerekir. Daha fazla bilgi

 • e-İrsaliye Nedir?

  e-İrsaliye, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak oluşturulmuş, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen elektronik sevk irsaliyeleridir.

  Yeni bir belge türü olmayan e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki değere sahip elektronik bir belgedir. Taraflar arasında hızlı, güvenilir ve doğru veri alışverişi yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi

 • e-MM Nedir?

  Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kâğıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. İmzalanması, muhafazası, ibrazı ve GİB’e raporlanması yine elektronik ortamda gerçekleşmektedir.

  E-Arşiv alt yapısıyla birebir aynıdır. Tek farkı çiftçiye dijital çıktı verilemez sadece kâğıt çıktı verilir, bir sonraki gün saat 24:00'e kadar GİB’e raporlanır, öncesinde iptal edilebilir. Çiftçi GİB sitesinden makbuz numarasını girerek doğrulama yapabilir. Ürünün alındığı yerde internet imkânı yoksa ön kâğıt belge doldurulur ve teslim edilir. Sonrasında sisteme giriş yapılır ve çıktısını bir sonraki ürün alımında çiftçiye teslim edilir. Daha fazla bilgi

 • e-SMM Nedir?

  Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan belgedir. İmzalanması, muhafazası, ibrazı ve GİB’e raporlanması yine elektronik ortamda gerçekleşmektedir. E-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt Serbest Meslek Makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Serbest Meslek Makbuzu bir sonraki gün saat 24:00'e kadar GİB’e raporlanır. Daha fazla bilgi

 • e-Defter Nedir?

  E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi ve Başkanlık imzalı ve onaylı beratların alınarak kaydedilmesidir.

  Elektronik defterlerin değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınır ve ilgililer nezdinde kesin delil olarak kullanılır.

  Bir firma, E-Defter uygulamasını kullanmaya başladıktan sonra içeriği Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) göndermez. Yani muhasebe kayıtları GİB’ e aktarılmaz. Bunun yerine özet olarak kabul edilen ve berat denilen bilgiler GİB’e gönderilir. Daha fazla bilgi

İLETİŞİM

Bizimle Hemen İletişime Geçin